Info - BBBelgie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Adverteren
Uw advertentie plaatsen op Bedandbreakfastoverzicht?
Laat uw advertentie ook zien via onze site!

Prijzen per 1 januari 2014:

Advertentie 1:
- adresgegevens
- een foto
€12,95 excl btw per jaar

Advertentie 2:
- 4 foto's
- 100 woorden en
- Adresgegevens en link naar website.
€19,95 excl btw per jaar

Bannering:
Homepage:
€79,- per maand of €199,- per kwartaal

Prijzen zijn exclusief btw.


Voor meer info / prijzen kun u contact opnemen via info@bedandbreakfastoverzicht.beVoorwaarden adverteerder:

Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te     verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
  * advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
  * de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
  * het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

- Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op onze site dan kunt u dit per e-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatiejaar doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.

Werben
Ihre Werbung auf Bedandbreakfastoverzicht?
Auch zeigt Ihre Werbung auf unserer Site!

Ab 1. September 2013:

Werbung 1:
- Adresse
- Ein Foto

Werbung 2:
- 4 Fotos
- 100 Wörter
- Adresse und Link zur Website.

Bannering:
Homepage:
€ 79, - pro Monat oder € 199, - pro Quartal

Landkreis Seiten
€ 25, - pro Monat oder € 65, - pro Quartal

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.


Für weitere Informationen / Preise können Sie uns per info@bedandbreakfastoverzicht.be kontaktierenAGB Inserenten:

: Wenn Sie eine Anzeige mit uns zu den folgenden Bedingungen

- Als Inserent, stimmen Sie nicht um die Details der von Ihnen angebotenen wahrheitsgemäß und korrekt angezeigt. Mit der Abgabe einer Anzeige, die Sie geben uns die Erlaubnis zu veröffentlichen. Informationen über das Produkt auf der Website

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu löschen Anzeigen. Dies geschieht, wenn unter anderem:
   * Anzeigen in der Stellungnahme unserer Offensive
   * Die Häuser in den Anzeigen auf falsche und / oder unvollständige Weise gezeigt
   * Auf der Ferieninsel in der falschen Rubrik platziert wird.

- Sie werden uns gegen jede Aktion auf dem Anspruch, dass Ihre Anzeige (geistigen) Eigentums verletzt basierend freizustellen.
 
- Wir haften nicht für Schäden, die aus der Benutzung dieser Website in irgendeiner Weise entstehen könnten.
 
- Sie voll entschädigen für alle Ansprüche oder Verantwortung sich selbst und andere in irgendeiner Weise aus uns und / oder in Verbindung mit einem Vertrag, der durch die Nutzung dieser Website zu verbinden.

- Sollten Sie sich entscheiden, um die Präsentation Ihres Aufenthaltes bei uns nicht mehr zu machen, als Sie sich vor dem Ende des Jahres durch die Darstellung von E-Mail bis spätestens 1 Monat verwenden. Wenn Sie Ihren Eintrag beenden, können während der Dauer der bezahlte Platzierung nicht auf die Rückzahlung der verbleibenden Monaten geltend gemacht werden. Wenn wir keine schriftliche Kündigung, nachdem wir kontaktiert (sechs Wochen vor dem Ende) haben haben wir automatisch verlängern Sie Ihre Zeit.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu